PENGUMUMAN PESERTA LOLOS SELEKSI PBSB 2012-2013

PENGUMUMAN PESERTA LOLOS SELEKSI PBSB 2012-2013


UNAIR
UGM ITS UIN SUNAN KALIJAGA UIN SYAHID UPI UIN Maulana Malik Ibrahim IAIN Walisongo IAIN Sunan Ampel Bagi kawan-kawan satnri yang dinyatakan lolos silahkan download berkas berikut sebagai petunjuk untuk berkas-berkasnya kemudian...
Pengumuman Berkas
Surat Konfirmasi Kesediaan

SELAMAT BAGI KAWAN-KAWAN SANTRI YANG TELAH LOLOS 

BAGI KAWAN-KAWAN YANG BELUM BERUNTUNG, SULAHKAN MENGIKUTI BEASISWA DARI KEMENAG JUGA YANG TIDAK KALAH MENARIK DENGAN PBSB
BIDIK MISI SPMB-PTAI

0 comments: